Oferta

  • Naprawy konstrukcji budowlanych.

Obciążenia mechaniczne, termiczne, drgania, agresywne media, wilgoć itp. - to oddziaływania, którym dany obiekt czy konstrukcja musi się przeciwstawić. Używając języka inżynierskiego, konstrukcja musi przenosić te obciążenia w sposób bezpieczny nie powodujący utraty jej właściwości użytkowych. W praktyce wszystkie te oddziaływania powodują powolną lecz stałą utratę trwałości konstrukcji.

 

  • Ankrowanie ścian obiektów budowlanych.

Ankrowanie czyli montaż klamer wzmacniających ściany i fundamenty dają gwarancje wieloletniego wydłużenia okresu żywotności domów i obiektów budowlanych. Dawniej nie stosowano wieńców żelbetowych i w budynkach przy słabych fundamentach, ściany miały tendencje do pękania. Ankrowanie budynku polega na ściąganiu ścian metalowymi pasami.

 

  • Iniekcje krystaliczne jako blokada przeciw wilgoci.

Metoda iniekcji krystalicznej – wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu – jest jednym ze sposobów osuszania murów, polegającym na wykorzystaniu tzw. „mokrej ścieżki”. Wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej jak i pionowej od wnętrza , również na zewnątrz budynków bez odkopywania murów fundamentowych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.

  • Podbijanie fundamentów.

Często dopiero w czasie remontu domu okazuje się, że jego fundamenty są zbyt płytko posadowione mają niewystarczającą wysokość, zostały uszkodzone z powodu niedociągnięć wykonawczych, podmycia ław które są skutkiem działania wody lub dom został wybudowany bez fundamentów. Nieprawidłowo wykonane fundamenty między innymi można wzmocnić wykonując ich podbicie.